فارس/ مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۳ هزار طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور خبر داد و گفت: میزان سرمایه این طرح ها ۲۳۲ هزار میلیارد تومان است.

علیرضا هادی در این باره گفت: البته این میزان سرمایه بر اساس مجوز است درصورت بروز رسانی این عدد خیلی بیشتر خواهد بود. این ۱۳ هزار طرح ۴۷۰ هزار نفر شغل در کشور ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده طرح های که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای آن ها صادر می شود در بخش های غیر دولتی اعم از تعاونی، خصوصی و سایر اجزای غیر دولتی است به هیچ عنوان طرح های دولتی نیست.

هادی افزود: این وزارتخانه همه ساله مجوز های خیلی زیادی را در سطح کشوربرای طرح های مختلف صادر می کند. طرح های مزبور کارهای خود را شروع و به پیشرفت های مختلفی می رسند. این طرح ها بعضا ممکن است چند سال روی ۶۰، ۷۰، ۷۵ درصد یا بالاتر به دلائل مختلف از جمله مشکلات مالی صاحب بنگاه، مشکلات مدیریتی، فوت صاحب مجوز، خوراک، مواد اولیه، زیرساخت و غیره متوقف باشند. به عبارتی مشکلات مزبور باعث شده پیشرفت فیزیکی بنگاه ها ادامه پیدا نکند.

وی همچنین از طراحی سامانه احیای بنگاه‌های راکد برای مشارکت سرمایه‌گذاران جدید در طرح های بالای ۶۰ درصد خبر داد و اظهارداشت: هدف از این اقدام اینکه متقاضیان جدید سرمایه گذاری بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت را به سمت طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و راکد هدایت کنیم. افزایش بهره‌وری سرمایه، احیاء واحدها و طرح‌های نیمه تمام و راکد بصورت جدی در دستور کار این وزارتخانه است.