خبرگزاری دانشجو/ سخنگوی دولت به شایعه گرانی بنزین واکنش نشان داد و گفت: باید به این شایعات خندید!