سایت ارزی (Arzee)/ رئیس سازمان بورس با رد خبر یک ماهه بودن دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: این موضوع صحت ندارد تا اطلاع ثانوی اجرایی خواهد شد ما شرایط بازار را رصد خواهیم کرد هرکجا که لازم نباشد دیگر آن را ادامه نخواهیم داد.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در رابطه با اینکه دو روز است که از روند اجرایی مصوبات جدید شورای عالی بورس می گذرد شما روند بازار را چگونه پیش بینی می کنید؟ اظهار کرد: هدف ما ایجاد آرامش در بازار سرمایه بوده که خوشبختانه در این دو روز واکنش های خوبی را از بازار دریافت کردیم.

او بیان کرد: روند کارایی ما در اصل مقابله با تخلفات است، حال باتوجه به اینکه بازار سرمایه توسعه پیدا کرده ماهم باید روند نظارتی خودمان را به طور دقیق تری بکار ببریم.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که اجرای محدودیت دامنه نوسان یک ماهه است؟ گفت: این موضوع صحت ندارد تا اطلاع ثانوی اجرایی خواهد شد ما شرایط بازار را رصد خواهیم کرد هرکجا که لازم نباشد دیگر آن را ادامه نخواهیم داد.