سایت ارزی (Arzee)/ واکنش رئیس گشت‌های تعزیرات حکومتی به گرانی نجومی برخی از میوه ها: هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نشده و اگر به ما اطلاع دهند برخورد می‌کنیم! ویدئو را مشاهده نمائید.