اکو ایران/ حکایت امروز بانک‌ها، حکایت ضرب المثل خیاط هم در کوزه افتاد. این بار بانک‌ها خود در دام ضمانت افتادند و تهدید به مسدودی حساب‌های ارزی‌شان شدند.  در یک دهه اخیر همزمان با جهش‌های ارزی، اختلاف تسهیلات گیرندگان و صندوق بالا گرفت.  در این بین ظاهرا راهکارهای رییس صندوق توسعه ملی برای تسویه حساب با وام گیرندگان، به مزاق آنها خوش نیامده و حتی صندوق را متهم به مصادره اموالشان می‌کنند.