اکو ایران/ دومین ماه سال به پایان نرسیده، دولت لایحه ای برای اصلاح قانون بودجه امسال به مجلس فرستاده که 27 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی اش می کاهد. 

هرچند دولتی ها می گویند این لایحه را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو تدوین کرده اما کاهش درآمدهای مالیاتی حاصل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی و داروی ضروری از 31 همت به 4 همت موضوعی است که با برنامه نخست دولتی ها برای مهار تورم یعنی برنامه کاهش ناترازی بودجه تناقض دارد. 

اگر مجلس لایحه را تصویب کند، 27 همت به کسری بودجه افزوده می شود. دولت در این لایحه مسیری را انتخاب کرده که سال گذشته طی کرده بود؛ مسیری که دولت را به هدف مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی نرساند.