شبکه خبر/ رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: کارتن‌خواب‌هایی که کارت بازرگانی یکبار مصرف داشتند ۲۰۰ میلیون یورو صادرات می‌کردند!