صدا و سیما/ رئیس بانک مرکزی گفت: سکه های پیش فروش را تحویل دادیم مگر مواردی که حکم قضایی صادر شده بود. دو و نیم میلیارد دلار ارز صادرات در فرصت تعیین شده به کشور بازگردانده شد.