فارس/ انتشار اوراق مالی، اوراق سلف نفتی و فروش دارایی‌ها طرح‌هایی هستند که دولت به آنها پرداخته و حالا تسعیر دارایی‌های خارجی را در دستور کار قرار داده است.