سایت ارزی (Arzee)/ علی ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی: نمایندگانی که ۷ ماه پیش می‌گفتند با جراحی اقتصادی فقط ۴ قلم کالا گران می‌شود، بیایند جواب بدهند، مسئولان بدانند که نیمه دوم، نیمه مربیان است.