سایت ارزی (Arzee)/ سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ گفت: این سخن موافقان درباره اینکه اکنون شرایط کشور حالت اضطراری دارد و به کلیات این بودجه رأی مثبت دهیم را قبول ندارم، زیرا کشور همیشه به دلیل تحریم‌ها حالت اضطراری داشته و دولت‌ها باید این موضوع را فهمیده و بودجه را بر اساس تحریم‌ها تدوین می‌کردند.

وضعیت ارز ترجیحی در این بودجه مبهم است و مشخص نیست که ارز در سال آینده 4200 یا 11000 و یا 17000 هزار تومان محاسبه خواهد شد.

دولت بودجه نداشته را میخواهد از جیب مردم خرج کند و این یعنی تورم و گرانی