اقتصاد آنلاین/ یکی از شایعات پرتکرار در بازار سرمایه، ارتباط روند شاخص کل با عملکرد سازمان بورس است؛ شایعه‌ای که هر از چندگاهی تکرار می‌شود.
موضوعی که رییس سازمان بورس آن را در چند مرحله تکذیب کرده است. آیا می‌توان پذیرفت که سازمان بورس هیچ تأثیری در نوسانات بازار سهام ندارد؟