تابناک/ نیمه نخست مرداد ماه بود که «حسن روحانی» رئیس جمهور از طرح دولت برای مسیر جدید در اقتصاد نام برد و اسم آن را «گشایش اقتصادی» گذاشت. طرحی که مبنای آن و ماهیتش پیش‌فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی است.

دولت طبق طرح اعلام شده، نفت را با ارز نیمایی به فروش می‌رساند و پس از دو سال به خریداران این امکان را می‌دهد با کسب درصدی کارمزد نفت را بفروشند و معادل ریالی قیمت جهانی نفت با احتساب نرخ روز ارز را دریافت کنند.

این پیشنهاد دولت موافقان و مخالفان بسیاری در مجلس شورای اسلامی و همچنین از سوی کارشناسان ارشد اقتصادی داشته است.

مخالفان دولت می‌گویند، طرح پیشنهادی دولت برای پیش‌فروش نفت، عواید کوتاه‌مدت برای اقتصاد داشته، اما هزینه‌های بلندمدت و تعهدات اقتصادی سقف‌باز برای دولت بعدی را بر جای خواهد گذاشت.

با توجه به رقم پیشنهادی دولت برای پیش‌فروش نفت ۲۰۰ میلیون بشکه و قیمت فعلی نفت خام ۴۴ دلار در هر بشکه و نرخ ارز ۱۸.۸ هزار تومان کل عایدی دولت از محل فروش اوراق سلف موازی نفتی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در همین زمینه، «محمد غرضی» وزیر نفت دوران هشت ساله جنگ تحمیلی و دولت میرحسین موسوی در گفتگو با خبرنگار سیاسی «تابناک» اظهار کرد: فروش اوراق سلف نفتی یعنی اینکه شما چیزی را می‌فروشید که موجود نیست؛ مثل میوه‌ای که قرار است بعدا تولید شود.

وی معتقد است: چون جنس موجود و قیمت روز شما معلوم نیست، بنابراین معامله باطل است و اگر این جنس در موقعی که حاصل می شود، قیمت گذاری کنیم باز هم باطل است چون سلف در صدف می‌شود.

چون جنس موجود نیز و قیمت روز شما معلوم نیست؛ بنابراین معامله باطل است و اگر این جنس در موقعی که حاصل می شود، قیمت گذاری کنیم باز هم باطل است چون سلف در صدف می‌شود.
وزیر نفت دولت میرحسین موسوی تاکید دارد، فروش اوراق سلف نفتی به لحاظ شرعی معامله باطل است؛ بنابراین دولت به لحاظ اقتصادی و سیاسی تلاش می‌کند که اگر این کار را صورت دهد، می‌تواند مردم را نسبت به درآمد و اقتصاد کشور خوشبین و نگاه آنها را مثبت کند.

غرضی با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی به لحاظ قانونی هم باید بلافاصله معامله انجام شود، گفت: معامله مشروطی که سه وجه اصلی آن یعنی «موجود بودن جنس»، «مالک بودن جنس» و «به روز بودن قیمت جنس» را دارا نباشد، معامله باطل است؛ اگر دولت یک ماه، سه ماه یا یک سال دیگر این را تولید کند، مالکیت مشروط تلقی شده و بنابراین باطل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد، من همیشه گفته‌ام که مصدق نفت را ملی نکرد، بلکه دولتی کرد؛ یعنی از دست انگلیسی‌ها گرفت و به دولت وصل کرد؛ اینکه ملی شد نیست. ملی شدن یعنی اینکه نفت در دست مردم باشد، در حالی که دست دولت است و دولت هم به جای ملت همه منافع خود را می برد و به مردم جز ضرر و زیان نمی‌رسد.