نسیم/ رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: زمانی که قیمت ارز ۲ نرخی می شود فساد خود به خود ظهور پیدا می‌‌کند.