اکو ایران/ ماشین، مهم‌ترین دارایی خانوار بعد از خانه است. در حالی که بنا به گفته رئیس مرکز شماره گذاری پلیس حدود 22میلیون خودرو شماره‌گذاری شده داریم و تعداد خانوارهای کشور هم 25میلیون است اما خانوارهای دارای خودرو در کشور، حدود نصف جمعیت کل است. 

در این ویدئو، با نگاهی به آمار، درصد رشد دارندگان خودرو را در سال‌های اخیر مرور می‌کنیم.