اکو ایران/ امروز بازار با رشد اندک خود و داشتن نشانه‎هایی که داشت، برخی سهامداران را به روزهای آتی بازار امیدوار کرد.

اما تا چه حد ‎می‎توان به این متغیرهای امروز بازار امید داشت؟ از جهتی همانطور که گفته شده بود، حمایت حقوقی‎ها از بازار ادامه داشت. اما سوال اینجاست که این حمایت‎ها تا چه حد موثر خواهد بود؟ امروز در برنامه دیده‎بان بورسی با کارشناس برنامه، عبدالرضا عیسوند حیدری، سوالات زیر را مطرح کرده‎ایم:

با توجه به معاملات امروز، نشانه‎های مثبتی را در بازار مشاهده می‎کنید؟
نقش سیاست‎گذار را در بازار سرمایه چطور می‎بینید؟
گزارش‎های منتشر شده شرکت‎ها را چطور ارزیابی می‎کنید؟
بازار سرمایه چه میزان از انتخابات آمریکا تاثیر می‎پذیرد؟