سایت ارزی (Arzee)/ رفته رفته نرخ دلار در سامانه نیما با اختلاف فقط حدود ۱۰۰۰ تومان، در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.
 به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی سایت ارزی (Arzee) جوان، رفته رفته ارز در سامانه نیما  با اختلاف حدود ۱۰۰۰ تومان , در حال برابری با قیمت ارز در صرافی هاست.

امروز قیمت خرید دلار در سامانه نیما ۲۱ هزار و ۱۴۶ تومان و قیمت خرید آن در صرافی ها  ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان  است. همچنین طی تماس های تلفنی با چند صراقی؛ قیمت خرید دلار در بازر آزاد ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت فروش آن  ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.