اکو ایران/ آرامش پس از طوفان در بازار طلا دیده می شود
*صعود بازار فلزات پایه ادامه دارد
*موتور رشد بازار نفت خاموش شد!