تجارت نیوز/پس از اعلام خبر حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سهام برخی کارشناسان از این موضوع انتقاد کردند اما پیمان مولوی معتقد است این اتفاق می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

 پس از اعلام خبر حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سهام برخی کارشناسان از این موضوع انتقاد کردند اما پیمان مولوی معتقد است این اتفاق می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گفته است: هنگامی که بحث حمایت بازار سرمایه با تزریق منابع پولی به میان می‌آید توجه به چند نکته ضروری است. اول اینکه بدانیم قرار نیست صندوق توسعه ملی در بازار پول‌پاشی کند. قرار است حضور صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به‌عنوان یک صندوق ثروت پی گرفته شود.

مولوی که با دنیای اقتصاد مصاحبه کرده، افزود: این مساله در سایر کشورهای جهان امری عجیب یا تازه نیست و بسیاری از کشورهای همسایه نیز چنین صندوق‌هایی را در بازارهای سهام دارند. ورود صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه نیز قرار نیست در همه نمادها انجام شود. این صندوق قرار است در جاهایی سرمایه‌گذاری کند که برای آن بازده دارد. به نظرم این مساله به نوبه خود بسیار خوب و مثبت است. اما اینکه بانک‌ها به فضای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وارد شوند مساله‌‌ای متفاوت است.

وی تصریح کرد: در این زمینه من بیش از آنکه نگران بازار سرمایه باشم نگران خود بانک‌ها هستم. سیستم بانکی ایران ثابت کرده است که چیزی تحت عنوان مدیریت ریسک در آن جریان ندارد. این بانک‌ها اکثرا برای جلب منافع کوتاه‌مدت منافع بلندمدت خود را در نظر نمی‌گیرند. به نظر من ابتدا نیاز است این بانک‌ها از طریق موسسات رتبه‌بندی ارزیابی شوند و ریسک فعالیت آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. آنها باید ملزم به رعایت برخی چارچوب‌ها برای مدیریت ریسک شوند.