اکو ایران/ نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۲ رشد ۴۵ درصدی داشته است در حالیکه براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد افزایش داشته است.

در بازه ده ساله گرانی کرایه تاکسی و رشد دستمزد را بررسی کردیم.