نوداقتصادی/ چرا آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اشاره نکرد؟/ با وجود کسری بودجه ۲۰۰ همتی، تشویق دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی چه لزومی دارد؟

میثم زالی، دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت در گفتگو با «نود اقتصادی»: دولت در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به نظر بخش خصوصی اهمیت نداد.