فارس/ معاون عمرانی وزیر کشور گفت: در هفته دولت بیش از ۱۸ هزار پروژه عمرانی در کشور به بهره برداری رسید که حاکی از اهتمام جدی برای تکمیل پروژه‌ها و روند مطلوب توسعه حوزه عمرانی است.

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور روز پنج شنبه (۱۳ شهریور) در همایش شهرداران استان کرمانشاه با بیان اینکه علیرغم وجود تنگناهای اقتصادی و تحریم های ظالمانه روند اجرای پروژه های عمرانی در کشور با سرعت مناسبی پیش می رود؛ اظهار داشت: در سه سال اخیر کشور ۲۳ بحران بزرگ را پشت سر گذاشته و روند توسعه نه تنها متوقف نشده؛ بلکه با شتاب بیشتری در حال حرکت است.

وی افزود: در هفته دولت بیش از ۱۸ هزار پروژه عمرانی در کشور به بهره برداری رسید که حاکی از اهتمام جدی برای تکمیل پروژه‌ها و روند مطلوب توسعه حوزه عمرانی است.