خراسان/ معاون وزیر کار گفت: درآمد غیرشغلی خانوار‌ها با افزایش همراه بود و هم اکنون به ۶۳ درصد رسیده و درآمد حاصل از شغل با کاهش همراه است.

به گزارش سایت نود اقتصادی، عیسی منصوری، معاون وزیر کار درخصوص درآمد خانوار اظهار کرد: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوار‌ها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمد‌ها از محل کار و فعالیت نبوده  بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و هم اکنون به ۶۳ درصد رسیده است. این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.
وی مشخص نکرد این آمار براساس چه مطالعه و بررسی گردآوری شده اما درخور ذکر است که در گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارها در سال 98، درآمد خانوارها از محلی به جز شغل، معادل 51.4 درصد از کل درآمد خانوار است.