خراسان/ مصوبه هیئت وزیران در خصوص رایگان شدن هزینه برق مشترکان کم مصرف ابلاغ شد. در این مصوبه که سقف مصرف مشترکان کم مصرف و خوش مصرف تعیین شده، تصریح شده است که به صورت حساب برق مصارف خانگی پرمصرف، از 8 ماه آینده 10 درصد افزوده خواهد شد.

 چند روز قبل رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از تصویب رایگان شدن برق کم مصرف‌ها خبر داد. موضوعی که وزیر نیرو از آن با عنوان طرح «برق امید» یاد کرد و گفت: مشترکان خانگی به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف تقسیم بندی می شوند.دیروز متن این مصوبه هیئت وزیران منتشر شد. بر این اساس، وزارت نیرو مجاز شده است صورت حساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف شده در جدول زیر را با تخفیف 100 درصدی محاسبه کند. این مصوبه، تخفیف مذکور را صرفاً شامل سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری،  روستایی و سکونتگاه‌های عشایری دانسته و تاکید کرده است که این موضوع شامل سکونتگاه های خالی از سکنه و سکونتگاه های غیر دایم نظیر باغ ویلاها نخواهد شد.در ادامه این مصوبه آمده است: تعرفه برق مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهیانه آن‌ها بیش از الگوی مصرفی فوق و کمتر از الگوی تعیین شده (قبلی) باشد، بدون تغییر باقی خواهد ماند.به گزارش خراسان، پیشتر، وزارت نیرو، الگوی مصرف مناطق مختلف را به صورت زیر اعلام کرده بود که بدین ترتیب می توان گفت مصرف بین ارقام جدول فوق و جدول زیر، کف و سقف طبقه خوش مصرف ها یعنی آن هایی را که تعرفه برق آن ها بدون تغییر باقی خواهد ماند، مشخص خواهد کرد. این مصوبه در ادامه، دو راه را پیش روی مشترکان خانگی پرمصرف (با میزان مصرف بیش از الگوی مصرف در بند 2 قرار داده تا با استفاده از آن، مصرف خود را اصلاح کنند:
الف) اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف که به صورت رایگان توسط وزارت نیرو آموزش داده می شود.
ب)نصب مولد خورشیدی کوچک و تامین بخشی از برق مورد نیاز خود (خودتامین)
هیئت وزیران در این مصوبه تصریح کرده است که دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ می شود. شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور نیز، صورت حساب برق مصارف خانگی پرمصرف‌ها 10 درصد افزایش خواهد یافت.