اکو ایران/ فرش یکی از کهن‌ترین هنرهای دستی ایران محسوب می‌شود که آوازه خوبی نیز در سطح بین‌المللی دارد.

در سال‌های اخیر مشکلات متعددی که تحریم‌های اقتصادی در صادرات فرش‌‌های دستباف ایجاد کردند فضایی را برای فعالیت کشورهای دیگر در این عرصه بوجود آورد که موجب کاهش صادرات آن شد. عدم نوآوری و خلاقیت در طرح، شکل ظاهری و کاربری نیز از مشکلات دیگر این حوزه محسوب می‌شود.