اکو ایران/ ابرپروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز به اعتبار قابل توجهی دارد. دولت سیزدهم برای تحقق این ابروعده خود باید ماهانه بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی بسازد.
محاسبات اکوایران از ساخت یک میلیون مسکن اعداد و ارقام عجیبی را نشان می‌دهد.