خبرآنلاین/ مطرح شدن بحث احتمال افزایش دامنه نوسان سهام در بورس، با واکنش هایی همراه بوده است.

این طرح موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام از آن ها دلایل مختلفی برای موافقت یا مخالفت خود عنوان می کنند. سعید ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه درمورد این طرح گفت: اخیرا بحث افزایش دامنه نوسان در بورس مطرح شده است. محدودیت دامنه نوسان یکی از تفاوت هایی است که بورس ایران با سایر بازارهای جهانی دارد.
وی گفت: برخی معتقدند محدودیت دامنه نوسان، مانع از اصلاح یا رشد سهم می شود یا آن را با کندی مواجه می کند. نظر آن ها برداشتن کامل دامنه نوسان است. ولی من معتقدم به دلیل نداشتن عمق کافی در بازار سرمایه ایران، نبود بازارگردان در سهم های مختلف برای افزایش قدرت نقد شوندگی و همچنین نبود قوانین بازدارنده کافی و مفید برای جلوگیری از سوء استفاده، عملا می تواند بحث برداشتن دامنه نوسان را با شکست مواجه کند.
این کارشناس بورس گفت: بحث افزایش دامنه نوسان در 30 شرکت بزرگ است که مزایا و معایبی دارد. مزیت آن افزایش سرعت روند حرکتی سهم های بزرگ و نزدیک شدن به بازارهای جهانی است. اما این طرح معایبی دارد که باید نسبت به کاهش این معایب اقدام شود.
ابراهیمی افزود: یکی از این معایب، توجه بازار به این 30 شرکت بزرگ و عدم توجه به سایر سهم ها است. اجرای این طرح باید منوط به ساز و کارهایی برای ایجاد تعادل در کل بازار باشد. طرح افزایش دامنه نوسان در صورت اجرای صحیح و بسط آن به کل بازار می تواند باعث تخلیه سریع تر هیجانات شود.
وی در پایان گفت: اجرای این طرح یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه است که باید در راستای حمایت از بازار و سهامداران باشد. البته به این شرط که تمام جوانب آن از قبل بررسی شده باشد.