تسنیم/ مردم نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۵ درصد کمتر خرج خوراک خود می‌کنند!