تسنیم/ مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: خروج از کمیسیون اقتصادی دولت به درخواست بنده و معاون اقتصادی رئیس جمهور و به دلیل مشغله‌های کاری بوده است.