سایت ارزی (Arzee)/ اظهارات مدیرعامل ایران‎ خودرو درباره ابهامات در قرعه‎‌کشی خودرو را ببینید.