خبرگزاری دانشجو/ اظهارات محسن رضایی درباره مالیات را در این ویدئو مشاهده کنید.