2024/07/15

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

متانول‌سازان بورسی در سه ماهه اول امسال چقدر فروختند؟

متانول‌سازان بورسی در سه ماهه اول امسال چقدر فروختند؟

متانول‌سازان بورسی در سه ماهه اول امسال چقدر فروختند؟

زاگرس و درآمد ماهانه

پتروشیمی زاگرس در سه ماه گذشته ، ضعیف ترین عملکرد را در خرداد رقم زده است.

جمع درآمد سه ماهه اول برای این شرکت به 6685 میلیارد تومان رسیده که 4 درصد کمتر از دوره مشابه قبلی بوده است.

نرخ فروش متانول داخلی 3 درصد کاهش و متانول صادراتی18 درصد افزایش داشته است.

1402-04-10 12_35_12-Window

شخارک و درآمد ماهانه

پتروشیمی خارک در دوره سه ماهه به درآمد 2565.6 میلیارد تومان رسیده که مقایسه آن با دوره مشابه قبلی افزایش 3 درصدی را نشان می دهد.

مقدار فروش با دوره قبل تقریبا برابر بوده و میانگین نرخ فروش محصولات 7 درصد کاهش داشته است.

1402-04-10 12_31_50-Window

شفن و درآمد ماهانه

پتروشیمی فن آوران در پایان سه ماهه سال جاری به درآمد 2447.8 میلیارد تومان رسید که 16 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی 20 درصد و میانگین نرخ فروش محصولات 14 درصد کاهش داشته است.

مقدار فروش صادراتی با رشد 3 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش 6 درصد رشد را نشان می دهد. جمع درآمد صادراتی در این دوره برابر 1612.2 میلیارد تومان بوده که در قیاس با دوره مشابه قبلی 24 درصد افزایش داشته است.

1402-04-10 12_27_19-Window

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید