سایت ارزی (Arzee)/ اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت و برخورد جدی با گران فروشی در بازار لاستیک از زبان  رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان را بشنوید و ببینید.