اکو ایران/ وضع مالیات بر ملک‌هایی که نه مالک در آن سکونت دارد و نه مستاجر، در دستور کار دولت قرار دارد.

البته هنوز ماده واحده مربوط به وضع مالیات بر خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم نهایی نشده و شورای نگهبان قانون اساسی، ایراداتی به آن وارد دانسته. 

بر اساس آمارها، تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار واحد برآورد می‌شود.

به اعتقاد صاحبنظران، وجود تعدادی خانه خالی همیشه برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نیاز است.
با این حال دلایلی مبنی بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند انتظارات را برای مدیریت سمت عرضه و حتی بازار اجاره برآورد کند، وجود دارد.