صدا و سیما/ ماجرای مجانی شدن برق را از زبان مدیرعامل توانیر می بینید و می‌شنوید.