فارس/ رئیس جمهور چندی پیش خبر از بررسی طرحی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داد که در صورت تصویب منجر به ایجاد گشایش اقتصادی در کشور خواهد شد.