سایت ارزی (Arzee)/ واکنش های متفاوت و متناقض مسئولین به گزارش صدا و سیما در مورد احتکار لاستیک را مشاهده می فرمایید.