سایت ارزی (Arzee)/ عرضه تخم مرغ با قیمت مصوب برای واحد های تولیدی در تهران پارس؛ صادقی رئیس سازمان صمت تهران : حداکثر قیمت در سطح شهر برای شانه سی تایی 38 هزار تومان می باشد.