اکو ایران/ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: 2 میلیون و 333 هزار و 11 نفر پیامک برای دریافت کمک ودیعه مسکن ارسال کردند. از این تعداد  تنها ۲۵۲ هزار نفر واجد شرایط بوده‌اند و فقط ۴۹ هزار و ۱۷ نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
اما نتیجه این بود که تنها به 9 نفر وام ودیعه مسکن رسید.
آیا طرح تسهیلات ودیعه مسکن به شکست محکوم شده؟