اکو ایران/ امروز در ساعت بازگشایی، با اینکه بازار در ابتدا با صفوف خرید در بازگشایی مواجه بود، اما رفته رفته با بیشتر شدن فشار عرضه جای خود را به صفوف فروش داد. بدین صورت با وجود ورود پولی که ابتدا در بازار مواجه بودیم، در حال حاضر با صف فروش رو به رو هستیم. باید دید حمایت‎ها از بازار موثر واقع می‎شود یا خیر.