صدا و سیما/  از چاپ دفترچه بیمه، چه کسانی سود می برند؟ ویدئو را مشاهده نمائید.