سایت ارزی (Arzee)/ فروش لوازم خانگی دست دوم در کارتن های نو و احتکار  در منزل مسکونی در پایتخت