سایت ارزی (Arzee)/در 12 دوره حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی، بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و سایر موسسات مالی، خریداری شد.

این بانک طی برگزاری 12 دوره حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی از ۱۳ خرداد تا پایان مرداد ۱۳۹۹، در مجموع ۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی را به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی از طریق فرآیند حراج و خارج از حراج در فرابورس، به فروش رسانده است.

مطابق این گزارش مجموع سفارش‌های بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در این ۱۲ دوره حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است که وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها با فروش ۵۷۳ هزار میلیارد تومان از این سفارش‌ها موافقت کرده است. همچنین در 12 حراج برگزار شده بانک‌ها ۶۹ درصد، صندوق‌ها و نهادهای مالی چهار درصد و سایر سرمایه‌گذاران ۲۷ درصد از اوراق فروخته شده را خریداری کردند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان، در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، از روز سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه سال جاری نسبت به فروش هفتگی اوراق بدهی دولتی به روش حراج با سررسیدها و کوپن‌های سود مختلف در دوره هفتگی اقدام کرده است.