سایت ارزی (Arzee)/ سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت:فروش بلوکی سهام عدالت درصورتی به نفع مردم خواهد بود که سود سهامداران تضمین شود.
 
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص فروش بلوکی سهام عدالت گفت:بیشتر افرادی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده اند هرچه جلوتر رفتند، متوجه شدند که نباید سهامشان را بفروشند اما دسته ای که مجبور به فروش سهامشان شدند، متاسفانه به دلایل کم کاری بانک ها یا کارگزاری ها نتوانستند به حق واقعیشان دست پیدا کنند.
او افزود: از ایرادات روش مدیریت سهام عدالت به شیوه مستقیم این است که افراد نمی توانند نحوه فروش سهامشان را خودشان مدیریت کنند، روش مدیریت مستقیم باید این امکان را فراهم کند که خود فرد تصمیم بگیرد که آیا می خواهد سهام شرکت الف را بفروشند یا نگه دارد.
 
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: تصمیم هایی برای فروش بلوکی سهام عدالت گرفته شده است، اما این روش در صورتی به نفع مردم خواهد بود که مردم در زمان فروش اختیار داشته باشند و یا سود سهامداران تضمین شود.
حیدری تاکید کرد: عرضه بلوکی سهام عدالت قطع به یقین با آرمان‌های آن متفاوت است زیرا باعث می شود به مرور شرکت‌های بزرگ تخلف هایشان را آغاز کنند.