1402/03/11

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

“فارس” رکورد زد

“فارس” رکورد زد

“فارس” رکورد زد

بورس نیوز:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در گزارش فعالیت ماهانه اسفندماه سال 1401 توانست مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را مبلغی بالغ‌بر 32 هزار و 890 میلیارد تومان شناسایی کند، این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خارج از بازار سهام شکل گرفت.

عمده‌ترین سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در اسفندماه مربوط به شرکت‌های خارج از بازار سرمایه بود، مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی برابر با 25 هزار و 234 میلیارد تومان و بهای تمام‌شده پرتفوی بورسی “فارس” بالغ‌بر 7 هزار و 656 میلیارد تومان بود.

این شرکت در اسفندماه در حوزه مواد و محصولات شیمیایی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط، عرضه برق گاز بخار و آب گرم، تجارت عمده‌فروشی به‌جز وسایل نقلیه موتور، سایر صنایع و سایر فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

بیشترین تمرکز “فارس” در آخرین ماه از سال 1401 و نهمین ماه از سال مالی منتهی به خردادماه 1402 مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی بود که بهای تمام‌شده آن بالغ‌بر 25 هزار و 234 میلیارد تومان شناسایی شد، این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال مالی گذشته 7 درصد افزایش را به دنبال داشت.

عمده‌ترین سرمایه‌گذاری “فارس” در پرتفوی بورسی و شرکت‌های خارج از بورس که در اسفندماه انجام داد متعلق به سرمایه‌گذاری در حوزه «مواد و محصولات شیمیایی» با 22 هزار و 140 میلیارد تومان بود که همچنان بخش مهم و ویژه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است و نسبت به ماه گذشته با افزایش همراه بود. «مواد و محصولات شیمیایی» سهم 57 درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های غیر بورسی و سهم 77 درصدی از سرمایه‌گذاری‌ها در پرتفوی بورسی را در اختیار گرفته است.

بهای تمام‌شده‌ای که “فارس” جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «بورسی» پرداخت کرده بالغ‌بر 7 هزار و 656 میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به ماه گذشته کمی افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز حدود یک هزار و 60 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بهای تمام‌شده‌ای که “فارس” جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «غیر بورسی» پرداخت کرده بالغ‌بر 25 هزار و 234 میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به ماه گذشته تغییری نداشت و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز 7 درصد افزایش پیدا کرده است.

ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های “فارس” در بخش شرکت‌های «بورسی» مبلغی بالغ‌بر 324 هزار و 493 میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی، رشد 4 هزار و 138 درصدی را به همراه داشت.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی “فارس” مربوط به شرکت «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان» با 3 هزار و 227 میلیارد تومان بود و پس از آن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به شرکت «پتروشیمی فجر» با 995 میلیارد تومان بود، در این دوره ماهانه بخش «پتروشیمی شیراز و تامین سرمایه خلیج‌فارس» با افزایش سرمایه‌گذاری همراه بود.

بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختیار شرکت «پتروشیمی پارس» با 86 هزار و 55 میلیارد تومان بود، همچنین «پتروشیمی نوری» نیز با 80 هزار و 336 میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را در این دوره در اختیار داشتند.

همان گونه که گفته شد بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “پارس” در شرکت‌های غیر بورسی برابر با 25 هزار و 234 میلیارد تومان بود، بیشترین سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این دوره مربوط به «سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد» با 10 هزار و 180 میلیارد تومان بود و پس از آن نیز بیشترین سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته مربوط به شرکت «پالایش بیدبلند خلیج‌فارس» با 4 هزار و 953 میلیارد تومان بود.

پایان مطلب

مرجع: بورس نیوز

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *