سایت ارزی (Arzee)/ سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون از پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری خبر داد.
سید مرتضی موتورچی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: غرامت دستمزد ایام بارداری که با تأخیر پس از پایان مرخصی زایمان پرداخت می‌شد، به موجب بخشنامه جدید تأمین اجتماعی، در کوتاه‌ترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود. این کمکی به معیشت زنان شاغل بیمه شده در دوران بارداری و مشوق افزایش جمعیت است.