2024/07/15

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

عملکرد خوب صندوق‌های سهامی با وجود رکود بورس!

عملکرد خوب صندوق‌های سهامی با وجود رکود بورس!

عملکرد خوب صندوق‌های سهامی با وجود رکود بورس!

اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛ در بین صندوق‌های سهامی بهترین بازدهی متعلق به صندوق نوید دانایان پارس بود که با ثبت بازدهی 1.91 درصدی بهترین عملکرد را داشت.

در بین صندوق‌های مختلط، صندوق مشترک نیکی گستران با رشد 0.82 درصدی بهترین بازدهی را در این گروه به ثبت رساند.

در صندوق‌های درآمد ثابت نیز صندوق مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند با رشد 1.15 درصدی بازدهی قابل قبولی از خود در این گروه به ثبت رساند.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری

گزارش صندوقها 17 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی

گزارش صندوقها 17 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط

گزارش صندوقها 17 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت

گزارش صندوقها 17 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا

گزارش صندوقها 17 مرداد

مرجع: اقتصاد آنلاین

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید