اکو ایران/روز سه‌شنبه بازار جو خبری عجیبی داشت. از تحریم و تبادل زندانی خبر داشتیم تا بریکس و بدهی کره به ایران. می‌شود گفت امیرعبداللهیان در روز سه‌شنبه نقش اول در خبرها بود. معامله‌گران می‌گویند تا زمانیکه خبر تبادل زندانیان در بازار وجود دارد دلار توان نوسان صعود آن‌چنانی نخواهد داشت. آن‌ها دوباره درمورد اینکه اگر تبادل زندانیان انجام شود قیمت دلار تا کجا می‌ریزد صحبت می‌کردند. یکسری‌ها می‌گویند قیمت دلار حتی می‌تواند تا دامنه 30 هزار هم پایین برود. 
اما در مقابل یکسری‌ها می‌گویند کف مطلق دلار با تبادل زندانیان و خبر آزادسازی منابع 42 هزار تومان است، آن هم شاید تا آن نقطه بریزد.