صدا و سیما/ علت اختلاف قیمت زیاد نخود از مزرعه تا بازار؛ کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار پاسخ میدهد.