2024/07/18

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

عرضه اولیه کتوسعه | تحلیل شرکت و نقدینگی مورد نیاز

عرضه اولیه کتوسعه | تحلیل شرکت و نقدینگی مورد نیاز

عرضه اولیه کتوسعه | تحلیل شرکت و نقدینگی مورد نیاز

زمان عرضه اولیه کتوسعه

شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با نماد «کتوسعه» امروز دوشنبه پنجم تیرماه عرضه اولیه خواهد شد.

نماد کتوسعه به روش ترکیبی و در دو مرحله عرضه خواهد شد. «کتوسعه» امروز ابتدا به روش حراج در قیمت 22085 ریال توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط کشف قیمت شد. در مرحله‌ی دوم، بر اساس قیمت کشف‌شده( 22085 ریال) و به روش قیمت ثابت به خریداران حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد. حداکثر تعداد سهام قابل خرید توسط خریداران حقیقی و حقوقی در این مرحله معادل 210 سهم است.

برای دنبال کردن اخبار عرضه اولیه ارزی(Arzee.ir) را نصب کنید

نصب ارزی(Arzee.ir)

حداکثر نقدینگی مورد نیاز

حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای خرید نماد عرضه اولیه کتوسعه با توجه به قیمت مرحله‌ی اول، حدودا معادل 465 هزار تومان است. اما بسته به میزان مشارکت افراد، میزان سهام قابل تخصیص متفاوت خواهد بود، جدول ذیل این موضوع را نشان می‌دهد.

ارزش‌گذاری عرضه اولیه کتوسعه

ارزش هر سهم شرکت بر اساس روش‌های مختلف، متفاوت است. اما میانگین عدد ارزش‌گذاری‌شده نماد کتوسعه معادل 24207 ریال است(جزئیات ارزش هر سهم بر اساس روش‌های مختلف به شکل جدول زیر است)

عرضه اولیه کتوسعه

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید